รับสมัคร รปภ.

                            
                         
                                 450 - 550 บาท/วัน

                         
                  สิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนด/มีประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท/คน มี                   เงินเบิกประจำสัปดาห์ ( ใช้ระบบโอนเข้าบัญชีฯ/ATM และจัดหาที่พักใกล้ที่ทำงานให้ในขั้นต้นไม่มี                        เงินติดตัวก็สามารถเข้าทำงานได้ ( พื้นที่ กทม. และปริมณฑล )
                       
 
                         
                        สนใจติดต่อสอบถามได้                          
                เบอร์โทร : 02 - 3827545 -8 , 02 -3827550 - 1 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ                          
       มือถือ : ( คุณเสน่ห์ ) 086 - 3788552 , ( คุณชนิดา ) 086 -3403904                           
                             
             
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
             
             


Current Pageid = 202